Kablovi svećica za Zastava SC

6  modela
Modeli:
101 Florida 1.3efi Florida 1.4 Yugo 1.3 Efi
Yugo 45 Yugo 55   
 
 
Ukupno 6 garnitura
Flash kod Cena OEM Ref. kod
Y-01-SC 1077.00 - -
Y-02-SC 1077.00 - -
Y-03-SC 1077.00 - -
Y-04-SC 1249.00 - -
Y-05-SC 1395.00 - -
Y-07-SC 1102.00 - -