Kablovi svećica za Rover

73  modela
Modeli:
100 200 2000 25
400 45 600 75
800 Cabriolet Coupe MGF
 
 
Ukupno 16 garnitura
Flash kod Cena OEM Ref. kod
LR-01-R 3395.00 RTC6551 300/762
RO-01-R 1621.00 GHT259 4.7098
RO-02-R 1603.00 GHT264 4.9189
RO-03-R 2625.00 GHT274, 32700P0D000, 32700P0KG00, 32700P5K003, 32700P5NG01, 32700PT0000, 32700PT0G00, 32722PT3A00 4.9711
RO-04-R 2590.00 GHT273, GHT290, 32722P1KE01, NGC000050 4.9713
RO-05-R 2603.00 GHT255, GHT281, NGC103100, 32722P01000, 32722P01G00, 32722P03000, 32722PM1B00, 32722PM1B01, 32722PM3000, 32722PM3010, 32722PM6B000 4.9714
RO-06-R 2568.00 GHT254, 32722PM7000, 32722PM7020, 32722PM7B00, 32722PM7B01 4.9728
RO-07-R 2998.00 GHT284, NGC000090, NGC000094 4.9888
RO-08-R 1273.00 NGC000040,GHT291 4.9889
RO-09-R 4575.38 GHT288 4.9892
RO-10-R 2963.00 GHT260 4.9893
RO-11-R 3024.00 GHT252 4.9894
RO-12-R 3120.00 GHT286, NGC000070, 0 986 357 160 4.9901
RO-14-R 2205.00 GHT285 4.9906
RO-15-R 2432.00 GHT283, NGC000080 4.9908
RO-16-R 1613.00 GHT287, NGC000060 4.9914