Flash Premium

Idealan izbor za motore sa pogonom na LPG-CNG.

PREMIUM kabl za svećice i kompletni setovi poseduju kvalitet koji je ocenila međunarodna organizacija za standardizaciju proizvoda standardom ISO 3808 za kabl, i standardom ISO 6856 second edition 1990-05-15 za gotov proizvod.

Garancija na kablove 5 godina.

Flash Special

SPECIAL kabl za svećice i kompletni setovi poseduju kvalitet koji je ocenila međunarodna organizacija za standardizaciju proizvoda standardom ISO 3808 za kabl, i standardom ISO 6856 second edition 1990-05-15 za gotov proizvod.

Garancija na kablove 2 godine.